torsdag 10 juni 2010

Jag vet, jag...

En av mina arbetskamrater har nyligen blivit inbjuden till en referensgrupp i ett projekt som under tre år ska studera och analysera varför akademiskt utbildade kvinnor flyr denna trakt. Tre år och mycket pengar ska visst pumpas in i projektet, som för all del också ska försöka hitta lösningar och stöd, så dessa kvinnor vill stanna kvar här.

Men tre år? För en bråkdel av kostnaden kan jag lugnt leverera svaret till projektet. För ser ni, som akademiskt utbildad kvinna, boende i Byn, vet jag en hel del om varför vi flyr. Och varför vi som av olika skäl stannar kvar vantrivs. Langa hit pengarna. Så jag får möjlighet att göra som alla andra kloka kvinnor: Fly fältet och bosätta mig på en ort, där det är ok att vara akademiskt utbildad, intellektuell och kvinna. Samtidigt.

1 kommentar:

Kaxiga mamman sa...

Lösningar och stöd? Det måste betyda att man antingen ger männen utbildning i hur man hanterar självständiga kvinnor, eller förlägger arbetsplatser där som lockar till sig utbildade män och så anställer man bara singlar, eller så får alla utbildade kvinnor gå en kurs i hur man blir lesbisk eller uppmuntras att tycka att singellivet är det bästa. Men visst, någon form av kontaktnät kanske inte skulle skada, så att de här utbildade kvinnorna kanske åtminstone hittar varandra att umgås med!